Návšteva kláštora a múzea

Cena: 5 € / vstup (dospelý)

V obci Červený Kláštor (4 km) sa nachádza mníšsky barokový kláštor s neskorogotickými prvkami. V jeho objekte je v letnej sezóne denne prevádzkované múzeum, ktoré tvorí historická, národopisná a lekárnická expozícia. Nachádza sa tu známy herbár slávneho bylinkára a mníšskeho lekárnika frátra Cypriána, ktorý v Pieninách a blízkych Belianskych Tatrách nazbieral a v 4 jazykoch popísal 283 druhov rastlín.

História vzniku kláštora siaha do roku 1320, kedy ho založili kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši. V 18. storočí prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho terajší vzhľad. Hlavnými zachovanými stavbami areálu sú gotický jednoloďový kostol, stredoveká kláštorná budova s refektárom a s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža, hospodárske budovy a tzv. veľká klauzúra s čiastočne zachovanými domami pre mníchov. Umelecko-historicky najhodnotnejšiu výzdobu nástennými maľbami má zachovanú kostol a stredoveký refektár.